ثبات های بدون کاغذ

 

ثبات بدون کاغذ SPR570 با صفحه نمایش 5.7 اینچ و تاچ اسکرین  Paperless Recorder SPR570

ثبات بدون کاغذ SPR121 با صفحه نمایش 12 اینچ و تاچ اسکرین Paperless Recorder SPR121

ثبات بدون کاغذ SPR15 با صفحه نمایش 15 اینچ و تاچ اسکرین PaperLess Recorder SPR15