هاب و مبدل RS232 به 3 پورت  RS485

 

  • دارای 3 کانال ایزوله و محافظت شده   RS485
  • قابل اتصال به 3 باس مجزای RS485 بصورت همزمان
  • نرخ ارسال قابل تنظیم از 300bps تا 921600bps برای هر کانال بصورت مجزا 
  • دارای تغذیه 30~10 ولت