ترانسمیتر و داپلیکیتور میلی آمپر به میلی آمپر  

  

 mA Transmitter / Duplicator

  • تقویت کننده ایزوله برای ایزوله کردن الکتریکی، تبدیل، تقویت، فیلتر و دوبل کردن سیگنال های میلی آمپر استانداردTCTR
  • توانایی تنظیم حالتهای مختلف ورودی میلی آمپر شامل :

0~5 mA,0~20 mA,4~20  mA توسط سوییچ سلکتور IN

  • توانایی تنظیم حالتهای مختلف خروجی شامل :

0~5 mA,0~20 mA,4~20 mA توسط سوییچ سلکتور OUT

  • ایزولاسیون 4 طرفه (ورودی از خروجی ها و از تغذیه ماژول)
  • حفاظت ورودی و خروجی ماژول در مقابل ولتاژ بالا  تا 250VAC
  • دارای نشانگر LED جهت تشخیص و تنظیم انواع ورودی و خروجی ها (یک یا دو خروجی)
  • امکان تنظیم ولتاژ تغذیه در رنج  10~30 VDC

 

datasheet