تجهیزات img logo

 

  • کارت های ورودی و خروجی آنالوگ و دیجیتال

(...,+PCI , USB , Wireless , PCMCIA , PC104 , PC104)

 
جهت اطلاعات بیشتر در خصوص محصولات قابل ارایه از طریق لینک img logo اقدام فرمایید.