Home

_ Services

طراحی
طراحی
طراحی سیستمهای کنترلی و ثبات‌های بدون کاغذ مبتنی بر دانش روز و دقیق‌تر از مدل خارجی 

بیشتر

ساخت
ساخت
ساخت برد های طراحی شده و تکمیل دستگاهها و تستهای کنترلی دقیق و متوالی 

بیشتر

پشتیبانی و اجرا
پشتیبانی و اجرا
پیاده سازی و اجرای پروژه، تست و کالیبراسیون و در نهایت تحویل پروژه به کارفرما 

بیشتر

_ About Us

10سال تجربه در شرکتهای صنعتی
پتروشیمی اصفهان،شرکت ملی گاز ،ذوب آهن اصفهان، نیروگاه شهید منتظری
 
بیش از 70 پروژه موفق
ساخت و نصب بیش از 400 دستگاه رکوردر بدون کاغذ در 70 پروژه صنعتی
 
رعایت استانداردهای کاری
رعایت استاندارد های مدیریت کیفیت و مدیریت تولید واستاندارد های نصب و بهره بری
 
about

_ Customer satisfaction

احتراما نطر به طراحی و نصب ثباتهای بدون کاغذ در 3 واحد و دیتالاگر 3واحد این نیروگاه،این شرکت بدین وسیله رضایتمندی خود را از دستگاههای درحال بهره برداری اعلام میدارد”
مدیریت تولید برق شهید محمد منتظری
A
به استحضار میرساند تجهیزات خریداری شده شامل ثباتهای بدون کاغذ در دو مدل و استفاده در تاسیسات تقویت فشار گاز اصفهان و دوراهان، از عملکرد و کارایی تجهیزات و همچنین خدمات ارائه شده از سوی ان شرکت، رضایت کامل وجود دارد”
شرکت ملی گاز
رئیس تعمیرات ابزار دقیق
به اطلاع میرساند رکوردر مدل SPR15 در مدت دوسال گذشته بطور ممتد در سالن توربین فعال بوده و مشکلی نداشته است به همین دلیل رضایتمندی کامل از عملکرد آن شرکت طی این مدت اعلام میگردد”
مدیر عامل شرکت تولید برق بعثت
“با عنایت به اتمام قرادادهای فی مابین به استحضار میرساند کیفیت 89 ثباتموضوع قرارداد مورد تایید این شرکت می‌باشدَ؛ همچنین از لحاظ خدمات بعد از فروش و پشتیبانی,شرکت فراپژوه تعهدات خودرا تا بحال بنحو احسن انجام داده است.”
 مدیر پروژه های کنترل و ابزار دقیق
 
“ بدین وسیله اعلام میگردد کلیه دستگاه‌های ثبات بدون کاغذ خریداری شده از آن شرکت محترم مورد تایید بوده و تابحال رضایت این مجموعه را جلب نموده است لذا مراتب جهت اطلاع ارسال می‌گردد.”
رئیس تدارکات گروه متالورژی

_ Contact Us

Contact Details

Address

AddressNo. 235 ,Fan Afarini 2 Builind, Research and Scientific Town of isfahan,Isfahan University Blvd,
ISFAHAN, IRAN

Postal Code:  83111-84156

 

 

Phone & Fax

Phone: 031 - 36250031

Fax : 031 - 36242419

Email info @ farapajooh.com

 

 

On Map

Consultation request & submit comments :


Login

Register